Kvarberg Nedre - levande gard med eventyrleg historie

Kvarbergsåsen_egner.jpg

"Det er deilig å komme til et sted hvor husene så hjertelig deler tegnerens forakt for de rette linjer". Slik innleiar tegnar og forfattar Thorbjørn Egner si fantastiske bok "Gamle hus i Vågå".

Ein av kulturskattane Egner presenterar i tegningar og tekst er sjølvsagt historiske Kvarberg - storgarden som på det meste talte eit halvt hundre hus og ein rik sølvskatt. Ein skatt som i dag er å finne på Maihaugen på Lillehammer - som ein liten peikepinn om den eventyrlege historia som den dag i dag er i levande live på Kvarberg.

Det er bonden Ola på Kvarberg som dei seinare åra har utvikla boligområdet på Kvarbergåsen, og som har ei mengd spanande planar for vidareutvikling av området i tett samspel med dykk som vel å byggje og bu der. Snakk om spanande nabolag!

 

Kvardagen på Kvarberg